tisdag 7 juni 2016

The X-factor

För ett antal år sedan (den som är intresserad av exakt när kan bläddra bakåt i bloggen) fick en massa fina gamla träd runt Johandammen blå kryss målade på stammarna. När jag anade oråd och frågade om tanken var att de träden skulle fällas fick jag (det något märkliga) beskedet att man markerat de träd som inte skulle bort. Sedan fällde man en massa andra träd. Ännu något senare (när min uppmärksamhet var på annat håll) rök även de kryssade träden. Nu tycks flera av de kvarvarande, klena, asparna vara nere för räkning. Barken lossnar i stora sjok och för ett träd är det ungefär lika hälsosamt som malignt melanom är för en golfare. Det hade nog varit klokt att lämna några av de gamla (förslagsvis de kryssade) träden kvar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar