måndag 6 juni 2016

The Lonely Planet

Det tycks inte spela någon roll. Inte att den i många avseenden är mer utmananade att spela, inte att greenerna ofta är bättre än Gamla banans och inte om den omfattar nio, arton eller tolv hål. Det är alltid lätt att komma ut på Nya banan. Fullt med bilar på parkeringen? Någon timmes väntetid på att kunna knöka sig in i en boll på Gamla banan? Ändå är det nästan alltid som om Nya banan låg på en annan planet. En planet golfare sällan besöker.

edit 160607. Har ni sett att bilden ovan nu hamnat på "förstasidan" på Sveriges bästa golfklubbs hemsida? Det gläder mig. Den Nya banan är underutnyttjad och allt som kan popularisera den och höja dess status är välkomna. Nu har jag inte studerat årets tävlingsprogram men jag hoppas att många tävlingar lagts på Nya banan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar