onsdag 16 september 2015

En enkät

Nyss fick jag mail. Det gäller frågan i vilken ordning hålen ska spelas på vår Gamla bana (även känd som artonhålsbanan). I en golfklubb är sådant, åtminstone som jag ser saken, en årsmötesfråga. Därför var det, fortfarande som jag ser det, tveksamt när styrelsen tog sitt beslut att ändra den ordning i vilken vi alltid spelat banan så att vi skulle slå ut från fjortonde istället för från första tee när vi börjar våra ronder. Det är ett av skälen till att jag varit besvärlig och bråkat om saken. 

Nu ska tydligen (mailet är något svårtolkat på den punkten; "Svaren på denna enkät kommer att vara det beslutsunderlag, med enkel majoritet, vid val av bansträckning!") medlemmarna få rösta om saken genom att besvara en enkät. Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning men saken är fortfarande, som jag ser det, en årsmötesfråga och hittills har ju partilinjen varit att ett beslut ska tas av höstmötet. 

Nätomröstning är modernt och har säkert många förtjänster men något årsmöte är det inte och min uppfattning är, fortfarande, att det handlar om en årsmötesfråga. Även om syftet med att lägga ut omröstningen på nätet säkert är gott så har jag svårt att se att det är förenligt med klubbens stadgar att göra så. Möjligen skulle årsmötet kunna besluta att frågan ska avgöras i en omröstning via nätet men styrelsen kan, det är min uppfattning, inte göra så. Däremot är det naturligtvis fullt i sin ordning att genomföra en enkät, presentera resultatet vid höstmötet och sedan låta medlemmarna bestämma i den ordning stadgarna föreskriver.

OK, jag vet, jag ÄR besvärlig. En sådan där trist typ som följer reglerna och droppar korrekt även under sällskapsronder...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar