söndag 10 maj 2015

Vattenhinder

Vattenhinder vet vi alla vad det är och skulle vi inte veta det så står det i regelboken. Förr, då när allt var bättre, fick varje medlem i en till SGF ansluten golfklubb ett eget exemplar av regelboken vartannat år.

I regelboken kan man läsa att ett ”vattenhinder” är varje hav, sjö, damm, å, bäck, dike, öppet dräneringsdike, eller annat öppet vattendrag (vare sig det finns vatten däri eller ej) och annat av liknande natur på banan. Ganska enkelt. För att underlätta för spelarna är det brukligt att man markerar vattenhindren med färgade pinnar, detta för att man på håll ska se faran.

Det hål som förr var Akademiskas andra hål och som numera är vår Nya banas hål nummer sex har ett knepigt greenområde. Tre meter bakom greenen finns en brant slänt som är bevuxen med diverse vegetation. Ett bara något för långt inspel mot den greenen kan alltså resultera i en förlorad boll (för slänten är så brant och vegetationen så tät att bollsök inte är att ens tänka på). men nu har tydligen någon vågat sig in i djungeln och upptäckt att där döljer sig ett hav, en sjö eller i vart fall någonting som normalt innehåller vatten och dessutom att gränsen för detta hav (eller vad det nu är fråga om) går precis där vegetationen börjar för där står nu röda pinnar. 

Man upphör aldrig att förvåna sig. Inte visste jag att det förhöll sig på det viset. Det kanske till och med nappar där?

1 kommentar: